Zakoni i propisi - Pravni savjeti 141 30.12.1997 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 19. prosinca 1997., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA
FINANCIJSKI PLAN ZA 1998. GODINU
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to na:

- ukupne prihode u iznodu od 956.837.000 kuna

- ukupne rashode u iznosu od 956.837.000 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 402-09/97-02/05
Zagreb, 19. prosinca 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

              PLAN PRIHODA I IZDATAK ZA 1998. GODINU
               HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
                  
                                  - u 000 kn -
___________________________________________________________________________________
                    
                    Plan      Plan      Indeks
                    za 1997.    za 1998.    3/2
        1            2        3        4
___________________________________________________________________________________
PRIHODI         
1.   Prihodi od doprinosa      677 625     780 837     115,23
2.   Prihod iz Proračuna       316 440     171 000     54,04
3.   Ostali prihodi          10 000      5 000     50,00
UKUPNI PRIHODI            1 004 065     956 837     95,30
IZDACI
I.   Materijalno pravna 
    zaštita             779 313     746 703     95,82
1.   Novčana naknada         545 640     561 103     102,83
2.   Doprinos za zdravstveno
    osiguranje           180 440     135 000     74,82
3.   Doprinos za mirovinsko i
    inval. osiguranje        34 300     32 600     95,04
4.   Doprinos za dječji doplatak   18 933     17 000     89,79
5.   Ostali izdaci                   1 000  
II.   Aktivna politika u  
    zapošljavanju          33 934     33 616     99,06
III.  Minimalne plaće         68 724     34 500     50,20
IV.   Izaci za plaće, doprinose 
    i naknade trošk. zaposl.     47 388     52 745     111,30
V.   Materijalni troškovi za
    funkciju Zavoda         26 377     26 377     100,00
VI.   Kapitalna ulaganja        48 329     27 896     57,72
VII.  Povrat posuđ. sredstava
    od doprinosa za potic.
    zapošljavanja za pokriće 
    manjka u 1996. g.                35 000
UKUPNI IZDACI             1 004 065     956 837     95,30
_________________________________________________________________________________