Zakoni i propisi - Pravni savjeti 141 30.12.1997 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu sredstava doplatka za djecu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 19. prosinca 1997., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 1998. GODINU SREDSTAVA DOPLATKA ZA DJECU

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 1998. godinu sredstava doplatka za djecu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od 1.122.000.000 kuna

- ukupne rashode u iznosu od 1.122.000.000 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 143-02/97-03/01
Zagreb, 19. prosinca 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

           PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 1998. 
          GODINU SREDSTAVA DOPLATKA ZA DJECU
                          
                           - u 000 kn -
___________________________________________________________________
            Plan      Plan      Indeks
            za 1997.    za 1998.    3/2
    1        2        3        4
___________________________________________________________________
PRIHODI         
1. Prihod od doprinosa 902 268     1 120 000    124,13
2. Ostali prihodi     1 039       2 000    192,49
UKUPNI PRIHODI     903 307     1 122 000    124,21
IZDACI
1. Doplatak za djecu  874 300     1 085 440    124,15
2. Sredstva za službu  26 330      30 390    115,42
3. Ostali izdaci     2 677       6 170    230,48
UKUPNI IZDACI      903 307     1 122 000    124,21
___________________________________________________________________