Zakoni i propisi - Pravni savjeti 138 19.12.1997 Naredba o izmjeni naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 263. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", broj 53/91, 26/93 i 109/93), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O VREMENU U KOJEM ZRAČNE LUKE MORAJU BITI OTVORENE

I.

U točki I. Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene ("Narodne novine" broj 117/97) u tekstu pod rednim brojem 6. vrijeme otvorenosti zračne luke Rijeka mijenja se i glasi:

_________________________________________________________________________________

                                DANI 

                                1 - ponedjeljak 

                                2 - utorak 

Red.  ZRAČNA     RAZDOBLJE        VRIJEME     3 - srijeda 

broj  LUKA                          4 - četvrtak 

                        OD  DO    5 - petak 

                        sati sati   6 - subota 

                                7 - nedjelja 

_________________________________________________________________________________

6. RIJEKA(e)      15. prosinca´97.    08.00 16.00   1, 2, 3, 4, 5, 6
            - 29. ožujka´98. 
_________________________________________________________________________________

(e) Zračna luka Aerodrom Rijeka - Rivijera Kvarner bit će otvorena

- za prihvat i otpremu zrakoplova dužine do 18 metara (treća vatrogasna kategorija)

- za prihvat i otpremu zrakoplova dužine veće od 18 metara uz prethodnu najavu

- za prihvat i otpremu zrakoplova van naznačenog vremena otvorenosti uz prethodnu najavu najmanje dvadeset i četiri (24) sata ranije.

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-01/28
Urbroj: 530-01-97-6
Zagreb, 12. prosinca 1997.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.