Zakoni i propisi - Pravni savjeti 138 19.12.1997 Rješenje o odobrenju promidžbenog materijala društva za upravljanje fondovima "SLAVOINVEST" d.d. iz Osijeka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

Na temelju članka 37. stavka 1. Zakona o privatizacijskim investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 109/97.), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se promidžbeni materijal koji Društvo za upravljanje fondovima Slavoinvest d.d. Osijek, L. Jagera 2, namjerava uputiti javnosti u vezi s osnivanjem i upravljanjem privatizacijskim investicijskim fondom.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/97-01/266
Urbroj: 567-02/97-2
Zagreb, 15. prosinca 197.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.