Zakoni i propisi - Pravni savjeti 136 16.12.1997 Rješenje o trajnom oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima društvu za poslovanje vrijednosnim papirima WALL STREET MANAGEMENT d.o.o.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, temeljem odredbi članka 12. stavka 1. točke 1., 2., 4. i 5. te članka 38. stavka 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine" br. 107/95.) i odredbe članka 12. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja dozvola društvu za poslovanje vrijednosnim papirima i ovlaštenom posredniku za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima ("Narodne novine" br. 56/97.), u postupku oduzimanja dozvole za poslovanje društvu za poslovanje vrijednosnim papirima Wall Street Management d.o.o. Zagreb, po službenoj dužnosti, donijela je slijedeće

RJEŠENJE

O TRAJNOM ODUZIMANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA DRUŠTVU ZA POSLOVANJE VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA WALL STREET MANAGEMENT D.O.O.

1. Trgovačkom društvu WALL STREET MANAGEMENT d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima, Zagreb, Savska cesta 41/III, trajno se oduzima dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, koju je pod brojem klase: UP/I-450-08/97-01/149, ur.broj 567-01/97-4 izdala Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske dana 11. studenog 1997. godine.

2. Ovo rješenje je konačno i izvršno i bit će objavljeno u "Narodnim novinama".

Klasa: UP/I-450-08/97-01/190
Urbroj: 567-97-1
Zagreb, 10. prosinca 1997.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.