Zakoni i propisi - Pravni savjeti 136 16.12.1997 Odluka o imenovanju tajnika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 19. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" broj: 15/89 i 69/91), Upravni odbor na 6. sjednici 8. prosinca 1997. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU TAJNIKA SUDA ČASTI
PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

1. Za tajnika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori imenuje se Nikola Radić, dipl. pravnik, zaposlenik u stručnoj službi Hrvatske gospodarske komore.

2. Ovom odlukom stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju tajnika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", broj: 88/93 od 1. 10. 1993.).

3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: I-55/344/3-1997.
Zagreb, 8. prosinca 1997.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.