Zakoni i propisi - Pravni savjeti 134 12.12.1997 Odluka o dopuni Odluke o načinu obavljanja mjenjačkih poslova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93), članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - pročišćeni tekst) i članka 51. stavak 4. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" br. 46/97 - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 3. prosinca 1997. godine, donio je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O NAČINU OBAVLJANJA MJENJAČKIH POSLOVA

I.

U točki I. stavak 2. Odluke o načinu obavljanja mjenjačkih poslova ("Narodne novine" 115/93.), iza riječi "banke" dodaje se zarez i riječ "štedionice".

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Štedionica obavlja mjenjačke poslove u svoje ime i za svoj račun."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

II.

U točki V. Odluke iza riječi "banci" dodaje se zarez i riječ "štedionici".

III.

U točki VIII. Odluke dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Štedionica je dužna obavještavati Narodnu banku Hrvatske i Devizni inspektorat Republike Hrvatske o vlastitim mjenjačkim mjestima."

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 409/97.
Zagreb, 3. prosinca 1997.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.