Zakoni i propisi - Pravni savjeti 134 12.12.1997 Odluka o izmjeni Odluke o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane rizične aktive banaka i štedionica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 21. i 23. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 46/97 - pročišćeni tekst) i članka 67. stavka 1. točke 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 3. prosinca 1997. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O NAČINU IZRAČUNAVANJA ADEKVATNOSTI KAPITALA I PONDERIRANE RIZIČNE AKTIVE BANAKA I ŠTEDIONICA

1. U Odluci o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane rizične aktive banaka i štedionica ("Narodne novine" broj 30/97) u točci 12. riječi: "na dan 31. prosinca 1997. godine.", zamjenjuju se riječima: "na dan 30. lipnja 1998. godine."

2. U točci 14. Odluke riječi: "od 1. siječnja 1998. godine." zamjenjuju se riječima: "od 1. srpnja 1998. godine.".

3. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 411/97
Zagreb, 3. prosinca 1997.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.