Zakoni i propisi - Pravni savjeti 129 2.12.1997 Odluka o davanju ovlasti tvrtki Perić Miroslav - Miro d.o.o., Stupnik za obavljanje poslova razminiranja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o razminiranju ("Narodne novine", broj 19/96) i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91), 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. studenoga 1997. godine, donijela

ODLUKU

O DAVANJU OVLASTI TVRTKI "PERIĆ MIROSLAV-MIRO" d.o.o., STUPNIK, ZA OBAVLJANJE POSLOVA RAZMINIRANJA

I.

Tvrtka "Perić Miroslav-Miro" d.o.o., Stupnik, ovlašćuje se za obavljanje poslova razminiranja područja u Republici Hrvatskoj.

II.

"Perić Miroslav-Miro" d.o.o., Stupnik, može početi obavljati poslove razminiranja nakon što:

- Vlada Republike Hrvatske dade suglasnost na odredbe Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika za obavljanje poslova razminiranja s propisanom stručnom spremom i opisom poslova za svako radno mjesto razminiranja;

- Ministarstvo unutarnjih poslova utvrdi da je osiguran poslovni prostor uređen sukladno propisima o posebnim prostornim i tehničkim uvjetima za smještaj minsko-eksplozivnih naprava i sredstava, te zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda ili zlouporaba;

- Ministarstvo unutarnjih poslova utvrdi da je sklopljeno s osiguravajućim društvom skupno životno osiguranje za zaposlenike koji obavljaju poslove razminiranja.

"Perić Miroslav-Miro" d.o.o., Stupnik, može poslove razminiranja obavljati samo od strane svojih zaposlenika na određeno ili neodređeno vrijeme (pirotehničara), kojima je ovlast za obavljanje razminiranja dalo Ministarstvo unutarnjih poslova.

III.

Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 213-04/97-01/01
Urbroj: 5030107-97-44
Zagreb, 27. studenoga 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.