Zakoni i propisi - Pravni savjeti 129 2.12.1997 Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske na Općinu Jelsa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90., 8/91., 14/91., 53A/91., 9/92., 55/92. i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. studenoga 1997. godine, donijela

ODLUKU

O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA OPĆINU JELSA

I.

Prenosi se na Općinu Jelsa pravo vlasništva na nekretnini upisanoj u z. k. ul. broj 1962, k. o. Jelsa, kao č. zgr. 516 - kuća stojna, s 277 m2, na kojoj je pravo upravljanja imao "Mašinprojekt", poduzeće za projektiranje iz Beograda, SR Jugoslavija

II.

Ovlašćuje se ministar kulture da, u ime Republike Hrvatske, sa Općinom Jelsa zaključi ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretnini iz točke I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 372-01/93-01/05
Urbroj: 5030109-97-3
Zagreb, 27. studenoga 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.