Zakoni i propisi - Pravni savjeti 129 2.12.1997 Naredba o zabrani uporabe tkiva i organa te strojno iskoštenog mesa preživača kao rizičnih sirovina, u kojima bi se mogao naći uzročnik goveđe spongiformne encefalopatije (BSE), u proizvodnji mesnih proizvoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 11. stavka 2. i članka 19. stavka 2. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine", br. 70/97), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O ZABRANI UPORABE TKIVA I ORGANA TE STROJNO ISKOŠTENOG MESA PREŽIVAČA KAO RIZIČNIH SIROVINA, U KOJIMA BI SE MOGAO NAĆI UZROČNIK GOVEĐE SPONGIFORMNE ENCEFALOPATIJE (BSE), U PROIZVODNJI MESNIH PROIZVODA

I.

Radi zaštite zdravlja ljudi, zabranjuje se u proizvodnji mesnih proizvoda namijenjenih javnoj potrošnji na domaćem i inozemnom tržištu uporaba: mozga, leđne moždine, očiju, grudne žljezde, slezene, crijeva te vidljivog limfnog i živčanog tkiva preživača te strojno iskoštenog mesa kralježnice preživača ako prije iskoštavanja nije bila odstranjena leđna moždina.

Odredbe prethodnog stavka odnose se i na navedena tkiva i organe te strojno iskošteno meso podrijetlom iz uvoza, ukoliko potječu iz država u kojima je prethodno bila utvrđena goveđa spongiformna encefalopatija (BSE).

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-01/97-01/842
Urbroj: 525-06-97-02
Zagreb, 20 listopada 1997.

Ministar
mr. sc. Zlatko Dominiković,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.