Zakoni i propisi - Pravni savjeti 126 25.11.1997 Odluka o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 137. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 21. studenoga 1997., donio je

ODLUKU

O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

I. Pristupa se promjeni Ustava Republike Hrvatske prema Prijedlogu promjena sadržanom u Prijedlogu nacrta Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske, kojeg je, na temelju članka 136. Ustava Republike Hrvatske, podnio predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, aktom od 28. listopada 1997.

II. Sukladno odredbi članka 58. stavka 1. podstavka 3. i 4. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav će, na temelju i u okviru Prijedloga nacrta Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske kojeg je podnio Predsjednik Republike Hrvatske, aktom od 28. listopada 1997., podnijeti Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske Prijedlog za utvrđivanje nacrta Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske.

III. Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 012-02/93-01/02
Zagreb, 21. studenoga 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.