Zakoni i propisi - Pravni savjeti 126 25.11.1997 Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o zamjeni nekretnina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine," br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), i članka 22. Zakona o šumama ("Narodne novine", br. 52/90, 5/91, 9/91 i 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. studenoga 1997. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O ZAMJENI NEKRETNINA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o zamjeni nekretnina, koju je donio Upravni odbor "Hrvatskih šuma" p.o., Zagreb, na svojoj 14. sjednici, održanoj 29. siječnja 1997. godine, i to:

- k.č.br. 2330, k.o. Sunja, površine 4a i 50 m˛ i dvorište 5a i 45 m˛, u naravi Upravna zgrada Šumarije Sunja, vrijednosti 105.861,73 kn, u vlasništvu "Hrvatskih šuma" p.o., Zagreb, za

- k.č.br. 1184/4, k.o. Sunja, površine 2a i 89 m˛, s dvorištem od 5a i oranicom od 52a i 90 m˛, neizgrađeno građevinsko zemljište, vrijednosti 102.267,91 kn, u vlasništvu Općine Sunja.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 940-01/97-03/01
Urbroj: 5030107-97-4
Zagreb, 20. studenoga 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.