Zakoni i propisi - Pravni savjeti 118 5.11.1997 Odluka o izmjenama Odluke o zaduženosti određenih poduzeća
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije ("Narodne novine", broj 89/92) i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. listopada 1997. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O ZADUŽENOSTI ODREĐENIH PODUZEĆA

I.

U Odluci o zaduženosti određenih poduzeća ("Narodne novine", broj 76/97), u točki II. podtočki 24. koja glasi: "24. žPPK Valpovož, Valpovo 03034429 1.612,2", briše se.

Dosadašnje podtočke 25., 26., 27., 28., 29. i 30. postaju podtočke 24., 25., 26., 27., 28. i 29.

II.

U točki III. podtočka 24. koja glasi: "24. žPPK Valpovož, Valpovo 1.000 1.500 2.000", briše se.

Dosadašnje podtočke 25., 26., 27., 28., 29. i 30. postaju podtočke 24., 25., 26., 27., 28. i 29.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/97-01/03
Urbroj: 5030116-97-4
Zagreb, 30. listopada 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.