Zakoni i propisi - Pravni savjeti 118 5.11.1997 Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 300. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 59/96, pročišćeni tekst) i točke II Odluke o osnivanju Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama ("Narodne novine", br. 5/93), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA HRVATSKOG SAVJETA ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA

I

Razrješuje se gospodin dr. Ivan Legac člana Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama.

II

Za člana Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama imenuje se gospodin Željko Vivoda, dipl. oec., pomoćnik ministra pomorstva, prometa i veza.

III

Ovo rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-01/97-01/43
Urbroj: 530-01-97-1
Zagreb, 23. listopada 1997.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.