Zakoni i propisi - Pravni savjeti 112 24.10.1997 Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. Zakona o carinskoj tarifi ("Narodne novine", br. 49/96 i 80/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 1997. godine donijela

ODLUKU

O PROMJENI SVOTE CARINE PO MJERNOJ JEDINICI PRI UVOZU POJEDINIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ DODATKA A CARINSKE TARIFE

I.

Visina svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu poljoprivrednih proizvoda iz ovih tarifnih oznaka iz Dodatka A Carinske tarife, mijenja se i iznosi:

Tarifni broj Tarifna      Naziv          Mjerna     Svota carine u
Carinske   oznaka                   jedinica    kunama po
tarife                                 mjernoj jedinici
08.05           Agrumi, svježi ili suhi 

       0805.20   -mandarine (uključujući     kg      1.20
             tangirske i satsumas 
             mandarine); hibridi 
             agruma (klementina, 
             vilking i sl.)

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti sadržaj Dodatka A - Svota carine po mjernoj jedinici robe za poljoprivredne i prehrambene proizvode - unutar Carinske tarife ("Narodne novine", br. 49/96, 73/96, 81/96, 93/96, 11/97, 32/97, 51/97, 73/97, 76/97, 96/97 i 101/97), za tarifne oznake navedene u ovoj Odluci.

III.

Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/96-03/02
Urbroj: 5030116-97-25
Zagreb, 23. listopada 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.