Zakoni i propisi - Pravni savjeti 112 24.10.1997 Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Nerežišća
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 81. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 1997. godine, donijela

ODLUKU

O RASPUŠTANJU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEREŽIŠĆA

I.

Raspušta se Općinsko vijeće Općine Nerežišća, a vijećnicima Općinskog vijeća prestaje mandat.

II.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će posebnim rješenjem povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Nerežišća.

III.

Povjerenik Vlade preuzima sve ovlasti Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Općinskog poglavarstva Općine Nerežišća.

IV.

Danom stupanja na dužnost povjerenika Vlade Republike Hrvatske prestaje dužnost općinskom načelniku i Općinskom poglavarstvu.

V.

Povjerenik Vlade odgovara za svoj rad i djelovanje Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu uprave.

VI.

Povjerenik Vlade podnosi izvješće o svom radu i djelovanju Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva uprave.

VII.

Sredstva za rad povjerenika Vlade osiguravaju se u općinskom proračunu.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-01/97-01/05
Urbroj: 5030107-97-13
Zagreb, 23. listopada 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.