Zakoni i propisi - Pravni savjeti 112 24.10.1997 Naredba o visini troškova postupka priznavanja novostvorene sorte odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog bilja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 35. stavka 5. Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja ("Narodne novine", br. 53/91, 26/93 i 29/94), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O VISINI TROŠKOVA POSTUPKA PRIZNAVANJA NOVOSTVORENE SORTE ODNOSNO ODOBRAVANJA UVOĐENJA U PROIZVODNJU STRANE SORTE POLJOPRIVREDNOG BILJA

I.

Ovom se Naredbom određuje visina troškova ispitivanja sorti u pokusnom polju odnosno laboratoriju u postupku priznavanja novostvorene sorte i odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog bilja roda 1997/1998. godine.

II.

Visina troškova za provedbu postupka priznavanja novostvorene sorte i odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog bilja po kulturama odnosno grupi kultura iznosi:

KN PO SORTI

1. godina 2. godina 3. godina

1. za ozimu i jaru pšenicu 2.600,00 2,600,00 3.500,00

2. za ozimi i jari ječam 2.000,00 2.600,00 2.600,00

3. za jaru zob, triticale i raž 2.000,00 2.000,00 2.600,00

Za svaku godinu ispitivanja

KN PO SORTI

1. za kukuruz i krmne kulture 2.590,00

2. za šećernu rupu, soju, uljanu repicu,
suncokret, duhan i krumpir 2.960,00

3. za povrće 2.220,00

III.

Iznos troškova iz točke II. ove Naredbe podnositelj zahtjeva uplaćuje na žiro-račun Ministarstva poljoprivrede i šumarstva s naznakom "Troškovi priznavanja i odobravanja sorti poljoprivrednog bilja".

IV.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-11/97-01/60
Urbroj: 525-02-97-01
Zagreb, 16. listopada 1997.

Ministar
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.