Zakoni i propisi - Pravni savjeti 112 24.10.1997 Naputak o visini naknade za obvezno utvrđivanje trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 31. stavak 3. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" br. 55/96), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAPUTAK

O VISINI NAKNADE ZA OBVEZNO UTVRĐIVANJE TRGOVAČKIH KATEGORIJA I KLASA SVINJSKIH TRUPOVA I POLOVICA

1 Ovim Naputkom utvrđuju se visine naknada za utvrđivanje trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica prema odredbama Pravilnika o utvrđivanju trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica ("Narodne novine" br. 79/95, 16/96).

2. Naknade za klaonice sa stalnim klasifikatorima na liniji klanja su:

- preko 101 komada dnevno 6 kn po komadu

- od 51 do 100 komada dnevno 11 kn po komadu

- od 21 do 50 komada dnevno 14 kn po komadu

- do 20 komada dnevno 20 kn po komadu

3. Naknade za klaonice kod kojih klasifikator dolazi po pozivu su:

- preko 101 komada dnevno 6 kn po komadu

- od 51 do 100 komada dnevno 11 kn po komadu

- od 21 do 50 komada dnevno 14 kn po komadu

- od 16 do 20 komada dnevno 20 kn po komadu

- od 6 do 15 komada dnevno 25 kn po komadu

4. Podnositelj zahtjeva za dolazak klasifikatora u klaonicu snosi putne troškove klasifikatora.

5. Ovaj naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 383-01/96-03/10
Urbroj: 558-02/6-97-7
Zagreb, 16. listopada 1997.

Ravnatelj:
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.