Zakoni i propisi - Pravni savjeti 111 22.10.1997 Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Nenadu Pavletiću iz Zagreba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. toč. 2. i 11., te članka 35. stavka 1. i 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine" 107/95., dalje: Zakona), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), temeljem zahtjeva Nenada Pavletića iz Zagreba, Varićakova 22, JMBG: 2306967330026, podnesenog dana 24. srpnja 1997. godine, za izdavanje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima, na sjednici održanoj dana 9. rujna 1997. godine, donijela je slijedeće

RJEŠENJE

1. Nenadu Pavletiću iz Zagreba, Varićakova 22, JMBG: 2306967330026, izdaje se dozvola za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima.

2. Dozvola vrijedi od dana izdavanja, a izdaje se na rok od 1 godine, do zaključno 9. listopada 1998. godine.

3. Ovo rješenje se upisuje u Registar izdanih dozvola za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima koji se vodi kod Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

Rješenje se upisuje pod rednim brojem 26 (dvadesetšest), s danom upisa 9. listopada 1997. godine.

4. Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: UP/I-450-08/97-01/134
Urbroj: 567-01/97-2
Zagreb, 9. listopada 1997.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.