Zakoni i propisi - Pravni savjeti 111 22.10.1997 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu SISAČKA BANKA d.d. iz Siska
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 20. stavka 1. i 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine", broj 107/95.), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), temeljem zahtjeva dioničkog društva SISAČKA BANKA d.d., Sisak, Trg Ljudevita Posavskog 1, za odobrenje prospekta o izdavanju treće emisije dionica javnom ponudom, na sjednici održanoj dne 9. rujna 1997. donijela je slijedeće

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA JAVNOM PONUDOM

1. Dioničkom društvu SISAČKA BANKA d.d., Sisak, Trg Ljudevita Posavskog 1, odobrava se prospekt o izdavanju treće emisije dionica javnom ponudom, ukupne vrijednosti 16.800.000,00 kuna, nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: UP/I-450-08/97-01/161
Urbroj: 567-01/97-2
Zagreb, 9. listopada 1997.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.