Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 10.10.1997 Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena - Sv. Barbara
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. listopada 1997. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. KOSTRENA - SV. BARBARA

I.

Ovom Odlukom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena - Sv. Barbara za područje Termoelektrane Rijeka.

II.

Granica pomorskog dobra u dijelu k.o. Kostrena - Sv. Barbara na području Termoelektrane Rijeka započinje na morskoj obali na mjestu koje je na grafičkim prilozima na kopiji Katastarskog plana br. lista 64. i 66. i na snimci stvarnog stanja označeno točkom 1., a u naravi predstavlja mjesto gdje sjeverozapadni betonski ogradni zid Termoelektrane presijeca morsku obalu. Od točke 1. granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka navedenim ogradnim zidom Termoelektrane do točke 2. koju u naravi predstavlja morski rub pomoćnik metalnih vrata. U toj točki granica pomorskog dobra se lomi pod pravim kutom u pravcu jugoistoka i nakon 1,5 metara dolazi do metalnog stupića niskonaponske mreže za tehničku zaštitu Termoelektrane tkz. signalnog E-polja, tu nastavlja i prati niz stupića E-polja prema jugoistoku lomeći se više puta sve do točke br. 3. U toj točki granica se ponovo lomi i nastavlja pravolinijski mrežom E-polja prema jugoistoku do točke 4. koja u naravi predstavlja od mora šesti betonski stupić jugoistočnog žičanog ogradnog zida Termoelektrane. U točki 4. granica se ponovo lomi prema jugozapadu i ide prema moru žičanim ogradnim zidom Termoelektrane, te izbija na morsku obalu u točki 5. gdje za područje Termoelektrane Rijeka i završava, sve kako je nacrtano i označeno u grafičkim prilozima na kopiji katastarskog plana br. lista 64. i 66. i na snimci stvarnog stanja.

III.

Grafički prilozi iz točke II. ove Odluke, sastavni su dio Odluke i ne objavljuju se u "Narodnim novinama".

IV.

Na temelju ove Odluke, nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/97-01/02
Urbroj: 5030116-97-8
Zagreb, 9. listopada 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: