Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 10.10.1997 Izmjene i dopune Programa Hrvatske garancijske agencije za poticanje gospodarskih aktivnosti na područjima od posebnog interesa Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj garancijskoj agenciji ("Narodne novine", br. 29/94 i 30/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. listopada 1997. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE ZA POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA PODRUČJIMA OD POSEBNOG INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE

U Programu Hrvatske garancijske agencije za poticanje gospodarskih aktivnosti na područjima od posebnog interesa Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 10/96),

1. U točki 1., na kraju stavka 1., iza riječi "poduzetničkih djelatnosti stradalnika" dodaje se:

"i razvojačenih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata."

2. U točki 2., stavku 1. dodaje se nova alineja pod c) i glasi:

"c) razvojačeni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata"

3. U točki 2., iza 4. stavka, dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"Pod razvojačenim hrvatskim braniteljem iz Domovinskog rata, u smislu ovog Programa, smatraju se poduzetnici, koji sukladno pozitivnim propisima, podnesu dokaz o takvom statusu."

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

4. U točki 4.2., stavak 2. mijenja se i glasi:

"Potpora se može dodijeliti u iznosu najviše do 10% od glavnice kredita, ali najviše do iznosa od 18.500,00 kn."

5. U točki 9., stavak 1. mijenja se i glasi:

"Trajanje ovog Programa produžuje se do 16. siječnja 2000. godine."

Klasa: 450-02/97-01/01
Urbroj: 5030115-97-11
Zagreb, 9. listopada 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.