Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 10.10.1997 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 20. stavka 1. i 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim
papirima ("Narodne novine", broj 107/95.), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija),
temeljem zahtjeva dioničkog društva DUBROVAČKA BANKA d.d., Dubrovnik, Put Republike 9, za odobrenje prospekta
o izdavanju treće emisije dionica javnom ponudom, na sjednici održanoj dne 30. rujna 1997. godine donijela je slijedeće

RJEŠENJE

O ODOBRENJU SKRAĆENOG PROSPEKTA O
IZDAVANJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA JAVNOM
PONUDOM


1. Dioničkom društvu DUBROVAČKA BANKA d.d., Dubrovnik, Put Republike 9, odobrava se prospekt o izdavanju
treće emisije dionica javnom ponudom, serije "C", ukupne vrijednosti 140.000.000,00 kuna, nominalne vrijednosti
7.000,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: UP/I-450-08/97-01/111
Urbroj: 567-01/97-9
Zagreb, 30. rujna 1997.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v.r.