Zakoni i propisi - Pravni savjeti 100 26.09.1997 Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Grozdani Polovina iz Varaždina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. toč. 2. i 11. te članka 35. stavka 1. i 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine" br. 107/95, dalje: Zakona), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), temeljem zahtjeva Grozdane Polovine iz Varaždina, Šemovečkih žrtava 8, JMBG: 0206967325004, podnesenog dana 30. lipnja 1997. godine, za izdavanje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima, na sjednici održanoj dana 16. rujna 1997. godine, donijela je slijedeće

RJEŠENJE

1. Grozdani Polovina iz Varaždina, Šemovečkih žrtava 8, JMBG: 0206967325004, izdaje se dozvola za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima.

2. Dozvola vrijedi od dana izdavanja, a izdaje se na rok od 1 godine, do zaključno 16. rujna 1998. godine.

3. Ovo rješenje se upisuje u Registar izdanih dozvola za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima koji se vodi kod Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

Rješenje se upisuje pod rednim brojem 23 (dvadesettri), s danom upisa 16. rujna 1997. godine.

4. Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: UP/I 450-08/97-01/102
Urbroj: 567-01/97-2
Zagreb, 16. rujna 1997.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.