Zakoni i propisi - Pravni savjeti 100 26.09.1997 Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu EP 64, Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 19. stavka 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine", broj 107/95.), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija), temeljem zahtjeva dioničkog društva EP ž64, marketing i propaganda, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6, za odobrenje skraćenog prospekta o izdavanju druge emisije dionica privatnim izdanjem, na svojoj sjednici održanoj dne 16. rujna 1997. godine donijela je slijedeće

RJEŠENJE

O ODOBRENJU SKRAĆENOG PROSPEKTA O IZDAVANJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA PRIVATNIM IZDANJEM

1. Dioničkom društvu EP ž64 marketing i propaganda, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6, odobrava se skraćeni prospekt o izdavanju 8.000 redovnih dionica na ime privatnim izdanjem, serije B, u ukupnom iznosu 2.880.000,00 kuna, nominalne vrijednosti 360,00 kuna po dionici.

2. Ova odluka će biti objavljena u "Narodnim novinama".

Klasa: UP/I-450-08/97-01/143
Urbroj: 567-01/97-2
Zagreb, 22. rujna 1997.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.