Zakoni i propisi - Pravni savjeti 97 19.09.1997 Odluka o davanju suglasnosti brodograđevnoj industriji "3 maj" d.d. Rijeka na sklapanje Ugovora o kreditu i jamstvu za gradnju dva broda Nov. 673 i Nov. 674 3. maj brodogradilište d.d. Rijeka za Intershipping Co.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske, klasa: 310-14/96-01/01, urbroj: 5030116-97-17, od 7. kolovoza 1997. godine, te u sklopu ovlaštenja iz odredbe čl. 7. st. 2. i čl. 10. st. 5. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom ("Narodne novine", br. 43 od 31. svibnja 1996.) Ministarstvo financija Republike Hrvatske donijelo je u ime Vlade Republike Hrvatske, na osnovi odredbe čl. 7. st. 1. i čl. 10. st. 1. Zakona o kreditnim odnosima s inozemstvom, u svezi s odredbom čl. 46. st. 1. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu ("Narodne novine", br. 111 od 31. prosinca 1996.), 12. rujna 1997. godine slijedeću

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI BRODOGRAĐEVNOJ INDUSTRIJI "3. MAJ" DD RIJEKA NA SKLAPANJE UGOVORA O KREDITU I JAMSTVU ZA GRADNJU DVA BRODA NOV. 673 I NOV. 674 "3. MAJ" BRODOGRADILIŠTE DD RIJEKA ZA INTERSHIPPING CO., MALTA, I DORIA SHIPPING CO., LIBERIA

I.

Daje se suglasnost na sklapanje ugovora o kreditu i jamstvu između Brodograđevne industrije "3. Maj" d.d. Rijeka za gradnju dva broda Nov. 673 i Nov. 674 "3. Maj" Brodogradilište d.d. Rijeka i Merrill Lynch International, London kao organizatora kredita za avans tijekom gradnje brodova te Bankers Trust Company kao banke agenta za izravno financiranje 65% prodajne cijene izgradnje dva broda u iznosu od 24.440.000,00 USD po jednom brodu (protuvrijednost kuna: svaki brod po 155.428.624,00 kuna; srednji tečaj Narodne banke Hrvatske od 12. rujna 1997.), te po osnovu Refund Guarantee kupcu u iznosu od 15% prodajne cijene što čini 5.640.000,00 USD po jednom brodu (protuvrijednost kuna: svaki brod po 35.868.144,00 kuna, srednji tečaj Narodne banke Hrvatske od 12. rujna 1997.), prema uvjetima iz ugovora o kreditu i jamstvu (uz kamatu LIBOR plus 0,75% i prateće troškove).

II.

Obvezuje se Brodograđevna industrija "3. Maj" d.d. Rijeka osigurati uredno korištenje kredita te pravovremenu gradnju i predaju ugovorenih brodova Nov. 673 i Nov. 674 "3. Maj" Brodogradilište dd. Rijeka za Intershipping Co., Malta, i Doria Shipping Co., Liberia, te uredno izvršiti obveze otplate kredita do konačne isplate sukladno odredbama ugovora o kreditu i jamstvu.

U slučaju promjene vlasničkih odnosa bilo kod BI "3. Maj" d.d. Rijeka kao korisnika kredita i jamca ili "3. Maj" Brodogradilište d.d. Rijeka Ministarstvo financija će imati punu zakonsku zaštitu interesa državnog proračuna u smislu nastavka uredne otplate preuzetih obveza po kreditu i jamstvu od strane pravnih sljednika.

III.

Ovlašćuje se mr. Vladimir Brusić, direktor Brodograđevne industrije "3. Maj" d.d. Rijeka da potpiše spomenute ugovore i druge prateće ugovore odnosno očitovanja potrebita za njihovo stupanje na snagu i provedbu.

IV.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

V.

Odluka će se objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-14/97-01/10
Urbroj: 513-14/97-11
Zagreb, 12. rujna 1997.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.