Zakoni i propisi - Pravni savjeti 97 19.09.1997 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku homologacije vozila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju točke X. Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom ("Narodne novine" br. 99/93, 97/94, 2/96 i 7/96), a u svezi sa člankom 74. stavak 1. točka 11. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine br. 35/95 - pročišćeni tekst) guverner Narodne banke Hrvatske donosi

IZMJENE I DOPUNE

UPUTE O UPOTREBI SLOVNIH KRATICA I BROJČANIH OZNAKA ZA ZEMLJE I NOVČANE JEDINICE U PLATNOM PROMETU S INOZEMSTVOM

I.

U "Abecednom popisu zemalja i njihovih oznaka (*)" i "Popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka(*)" koje su sastavni dio Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom ("Narodne novine" br. 48/94 i 53/97) obavljaju se slijedeće izmjene i dopune:

"Abecedni popis zemalja i njihovih oznaka (*)"

Ispod imena zemlje KOMORI, Islamska Federativna Republika Komori, dodaje se novi tekst kako slijedi:

KONGO CONGO CD COD 180

Demokratska Republika The Democratic

(bivša Republika Zair) Republic of the

Pod imenom zemlje VATIKAN, mijenja se kratko ime na engleskom, tako da ime sada glasi:

VATIKAN HOLY SEE VA VAT 336

(VATICAN CITY STATE)

Pod imenom zemlje ZAIR, tekst se briše.

"Popis novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka(*)"

Ispod entiteta "Bolivija" dodaje se novi tekst kako slijedi:

Bosna i konvertibilna Convertible Marks  BAM 977 2

Hercegovina marka *******


Pod entitetom "Gvineja Bisau" treba dodati red kako slijedi:

Gvineja CFA franak BCEAO CFA Franc  XOF 952 0

Bisau ******** BCEAO

Iza postojećih napomena, dodaju se i slijedeće napomene:

******* U upotrebi od 11. kolovoza 1997.

******** CFA franak BCEAO; Odgovorna novčana vlast:

Banqe Centrale dse Estats de lžAfrique de lžOuest od 1. 5. 1997. godine dvije valute paralelno

II.

Ove Izmjene i dopune Upute stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Og. br. 84-100/9-97/MŠ
Zagreb, 18. rujna 1997.

Guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.