Zakoni i propisi - Pravni savjeti 94 10.09.1997 Uredba o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te o popravku i opremanju obiteljskih kuća i stanova u hrvatskom Podunavlju
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. rujna 1997. godine donijela

UREDBU

O ROKU ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OBNOVU TE O POPRAVKU I OPREMANJU OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA U HRVATSKOM PODUNAVLJU

Članak 1.

Svi korisnici prava na obnovu, koji do dana stupanja na snagu ove Uredbe nisu, prema odredbama Zakona o obnovi ("Narodne novine", br. 24/96, 54/96 i 87/96), podnijeli zahtjev za obnovu svojih obiteljskih kuća ili stanova I., II., III., IV., V. ili VI. stupnja oštećenja nadležnom županijskom uredu za poslove obnove, imaju pravo zahtjev podnijeti najkasnije do 15. listopada 1997. godine.

Korisnici prava na obnovu koji ne podnesu zahtjev za obnovu u roku iz stavka 1. ovoga članka, gube pravo na obnovu.

Članak 2.

Iznimno od odredaba članaka 13. i 14. Zakona o obnovi, popravak u ratu oštećenih obiteljskih kuća ili stanova koji su I., II. i III. stupnja oštećenja u područjima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije pod privremenom upravom UNTAES-a (dalje u tekstu: hrvatsko Podunavlje) organizira i provodi Ministarstvo razvitka i obnove.

Radovi popravka u ratu oštećenih obiteljskih kuća i stanova iz stavka 1. ovog članka financiraju se sredstvima državnog proračuna, te drugim sredstvima određenim posebnim propisima ili odlukama.

Članak 3.

Iznimno od odredaba članaka 15., 16. i 34. Zakona o obnovi, vlasnicima obiteljskih kuća ili stanova i ovlaštenim korisnicima stanova koji imaju pravni položaj prognanika, Ministarstvo razvitka i obnove dodjeljuje potporu za opremanje kuća ili stanova (u predmetima kućanstva) bez obzira jesu li oštećene, pod uvjetom da se vrate u svoje prebivalište u hrvatskom Podunavlju.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 361-08/97-01/06
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 4. rujna 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: