Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 26.08.1997 Odluka o davanju suglasnosti na izdavanje jamstva (garancije) Republike Hrvatske Export Development Corporation iz Ottawe, Kanada, kao sredstva osiguranja za obvezu povrata zajma odobrenog RH Alan d.o.o.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske, klasa: 441-03/96-01/20, urbroj: 5030105-97-1, od 22. kolovoza 1997. godine, te u sklopu ovlaštenja iz odredbe čl. 7. st. 2. i čl. 10. st. 1. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom ("Narodne novine", br. 43. od 31. svibnja 1996.), Ministarstvo financija Republike Hrvatske donijelo je u ime Vlade Republike Hrvatske, na osnovi odredbe čl. 7. st. 1. i čl. 10. st. 1. Zakona o kreditnim odnosima s inozemstvom, u vezi s odredbom čl. 46. st. 1. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu ("Narodne novine", br. 111 od 31. prosinca 1996.), 22. kolovoza slijedeću

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU PODUZEĆA RH ALAN D.O.O. I EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION (EDC), KANADA

I.

Daje se suglasnost na sklapanje ugovora o zajmu između poduzeća RH ALAN d.o.o. i Export Development Corporation (EDC), Kanada, na iznos od 18.096,500,00 USD što na dan donošenja ove odluke odgovara kunskoj protuvrijednosti od 118.604.461,00 kn (po tečaju NBH) pod slijedećim uvjetima: ročnost otplate kredita 14 polugodišnjih obroka, s početkom otplate 6 mjeseci nakon isporuke, uz promjenjivu kamatu USD LIBOR plus 5/8 od 1% i troškove.

II.

Ovlašćuje se direktor poduzeća RH ALAN d.o.o. da potpiše spomenuti ugovor i druge prateće ugovore odnosno očitovanja.

III.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

IV.

Odluka će se objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa: 402-01/96-01/01
Urbroj: 513-14/97-4
Zagreb, 22. kolovoza 1997.

Zamjenik ministra financija
Mijo Jukić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.