Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 08.08.1997 Pravilnik o izmjeni pravilnika o obavljanju privrednoga i športskoga morskoga ribolova te zaštiti riba i drugih morskih organizama na području Velebitskog kanala
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU PRIVREDNOGA I ŠPORTSKOGA MORSKOGA RIBOLOVA TE ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA NA PODRUČJU VELEBITSKOG KANALA

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju privrednoga i športskoga morskoga ribolova te zaštiti riba i drugih organizama na području Velebitskog kanala ("Narodne novine", br. 49/93 i 10/97) članak 5. mijenja se i glasi:

"Ribolov s obalnim povlačnim mrežama koćama ili tartanama u Velebitskom kanalu nije dopušten."

Članak 2.

Članak 25. briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/97-01/78
Urbroj: 525-01-97-1
Zagreb, 6. kolovoza 1997.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.