Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 08.08.1997 Odluka o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbe članka 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 1/97 - pročišćeni tekst) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 30. sjednici održanoj 3. travnja 1997. godine donijelo je

ODLUKU

O NAJNIŽEM IZNOSU OSNOVICE ZA NAPLATU DOPRINOSA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OSIGURANIKA POLJOPRIVREDNIKA

Članak 1.

Najniža osnovica za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika iz članka 45. stavke 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju utvrđuje se u iznosu od 1.210,00 kuna.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika ("Narodne novine" br. 84/96).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. svibnja 1997. godine.

Klasa: 025-04/97-01/27
Urbroj: 338-01-04-97-1
Zagreb, 3. travnja 1997.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.