Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 08.08.1997 Odluka o dopuni Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 1/97 - pročišćeni tekst) i članka 14. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 33. sjednici održanoj 25. srpnja 1997. godine, donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OSNOVICAMA, STOPAMA, NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" br. 43/97 i 61/97), u članku 8. stavci 1. riječi: "zdravstvenu zaštitu", zamjenjuje se riječima: "obvezno zdravstveno osiguranje", a iza stavke 1. dodaje se nova stavka 2. koja glasi:

"Iznimno od odredbe stavke 1. ovog članka, osobe do 18. godine života oslobađaju se plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje."

Dosadašnje stavke 2., 3. i 4. postaju stavke 3., 4. i 5.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/97-01/55
Urbroj: 338-01-04-97-1
Zagreb, 25. srpnja 1997.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.