Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 08.08.1997 Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbi članka 16. stavke 2. i članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 1/97 - pročišćeni tekst), članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 1/94), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor najpovoljnijeg ponuđača lijekova (Klasa: 025-04/96-01/101, Urbroj: 338-01-04-96-1, od 18. prosinca 1996. godine) i Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača lijekova (Klasa: 025-04/97-01/40, Ur.br.: 338-01-04-97-1, od 30. travnja 1997. godine) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 33. sjednici održanoj 25. srpnja 1997. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 59/97 i 72/97 - u daljnjem tekstu: Odluka) u Listi lijekova koja je sastavni dio Odluke

- pod šifrom A10AB01 001 u stupcu: "R" upisuje se slovo: "R"

- pod šifrom A10AC01 007 u stupcu: "R" upisuje se slovo: "R"

- pod šifrom A10AD01 011 u stupcu: "R" upisuje se slovo: "R"

- pod šifrom A10AD01 012 u stupcu: "R" upisuje se slovo: "R"

- pod šifrom A10AD01 013 u stupcu: "R" upisuje se slovo: "R"

- pod šifrom A10AD01 014 u stupcu: "R" upisuje se slovo: "R"

- pod šifrom A10AD01 015 u stupcu: "R" upisuje se slovo: "R"

- pod šifrom G04BX04 111 briše se lijek: "FINASTERID" i podaci o lijeku u svim stupcima

- šifra: "J01XA01 171" zamjenjuje se šifrom: "J01XA01 071", u stupcu: "Nač. primj. Adm.", slovo: "O" zamjenjuje se slovom: "P", u stupcu: "Oblik lijeka" tekst: "caps. 10x500 mg" zamjenjuje se tekstom "boč. 10x500 mg".

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/97-01/64
Urbroj: 338-01-04-97-1
Zagreb, 25. srpnja 1997.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.