Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 08.08.1997 Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbe članka 50. i 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 1/97 - pročišćeni tekst) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 33. sjednici održanoj 25. srpnja 1997. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O SUDJELOVANJU OSIGURANIH OSOBA U POKRIĆU DIJELA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite ("Narodne novine" br. 33/97 - pročišćeni tekst) u članku 6. stavci 1. iznos od: "2,50 kn", zamjenjuje se iznosom od: "5,00 kn".

Članak 2.

U članku 7. stavci 1. iznos od: "11,5 kn", zamjenjuje se iznosom od: "15 kn".

Članak 3.

U članku 8. stavci 1. u točki 1. iznos od: "8,00 kn", zamjenjuje se iznosom od: "10,00 kn", u točki 2. iznos od: "4,00 kn", zamjenjuje se iznosom od: "5,00 kn", u točki 3. pod a) iznos od: "8,00 kn", zamjenjuje se iznosom od: "10,00 kn", pod c) iznos od: "80,00 kn", zamjenjuje se iznosom od: "84,00 kn", pod d) iznos od: "115,00 kn", zamjenjuje se iznosom od: "120,00 kn" i u točki 4. iznos od: "1,00 kn", zamjenjuje se iznosom od: "2,00 kn".

Članak 4.

U članku 9. iznos od: "2,50 kn", zamjenjuje se iznosom od: "5,00 kn".

Članak 5.

U članku 10. stavka 1. mijenja se i glasi:

"Osigurane osobe sudjeluju u troškovima smještaja i prehrane (troškovi penziona) za vrijeme bolničkog liječenja, po danu:

1. liječenje u bolnici za akutne bolesti (klinički bolnički centar, klinička bolnica, klinika kao samostalna ustanova, te opća bolnica) u iznosu od 15,00 kuna

2. za liječenje u specijalnoj bolnici za kronične bolesti u iznosu od 12,00 kuna

3. za liječenje u dnevnom stacionaru u iznosu od 6,00 kuna"

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/97-01/54
Urbroj: 338-01-04-97-1
Zagreb, 25. srpnja 1997. godine

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.