Zakoni i propisi - Pravni savjeti 77 29.07.1997 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Sisačko-moslavačku županiju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), članka 39. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 54/94 - pročišćeni tekst i 48/95) i članka 10. stavka 2. Uredbe o mjerilima i postupku osnivanja služnosti plodouživanja ("Narodne novine", br. 61/96 i 6/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1997. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA USTANOVLJENJE SLUŽNOSTI PLODOUŽIVANJA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA SISAČKO-MOSLAVAČKU ŽUPANIJU

1. Imenuje se ĐURO BRODARAC predsjednikom Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Sisačko-moslavačku županiju.

2. Za članove Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Sisačko-moslavačku županiju, imenuju se:

- MIRKO ALILOVIĆ

- BERISLAV GMAZ

- ĐURĐICA ANTOLČIĆ

- FRANJO ITALO.

Klasa: 080-02/97-05/01
Urbroj: 50304/2-97-01
Zagreb, 24. srpnja 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.