Zakoni i propisi - Pravni savjeti 77 29.07.1997 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-397/1997 od 7. srpnja 1997.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE
HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od dopredsjednika Suda dr. Velimira Belajeca, kao predsjednika Vijeća i sudaca mr. Vojislava Kučekovića i Mladena Žuvele, kao članova Vijeća u postupku povodom ustavne tužbe dioničara tvrtke "U" d.d. iz V. i "U" d.d. iz V., koje zastupa Odvjetničko društvo "K. i P." iz Z., na sjednici održanoj dana 7. srpnja 1997. godine, jednoglasno je donio sljedeće

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Dioničari tvrtke "U" d.d. iz V. i to: D. Z., A. P., T. C., A. Š., Lj. Š. i J. M., svi iz V. i "U" d.d. iz V., koje zastupa Odvjetničko društvo "K. i P." iz Z., podnijeli su ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj: Pž-432/97-2 od 4. ožujka 1997. godine. Navedenim je rješenjem, rješavajući po žalbi tužitelja i predlagatelja osiguranja u postupku u kojem je podnositelj ustavne tužbe "U" d.d. tuženi, uvažena žalba i preinačeno rješenje Trgovačkog suda u V., broj: P-524/96 od 10. siječnja 1997. godine.

Drugostupanjskim je rješenjem uvažena žalba tužitelja u navedenom postupku i preinačeno prvostupanjsko rješenje na način da je određena privremena mjera u skladu s odredbom članka 298. Ovršnog zakona ("Narodne novine", broj 57/96).

Podnositelji smatraju da su im navedenim odlukama povrijeđena njihova ustavna prava iz članka 19. stavka 2. i članka 48. Ustava Republike Hrvatske.

Ustavna tužba nije dopuštena.

Prema odredbi članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91, nastavno: Ustavni zakon) svatko može podnijeti ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih ustavnih prava čovjeka i građanina.

U konkretnom slučaju je u tijeku parnica između predlagatelja osiguranja i podnositelja ustavne tužbe "U" d.d., a radi ostvarenja nenovčane tražbine tužitelja i predlagatelja osiguranja.

Kako je navedenim rješenjem određena privremena mjera osiguranja u skladu s odredbom članka 298. Ovršnog zakona, u okviru postupka koji je u tijeku, a u svrhu osiguranja nenovčane tražbine do pravomoćnog okončanja postupka, to ono ne predstavlja odluku u smislu odredbe članka 28. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) u povodu koje se može podnijeti ustavna tužba.

Slijedom navedenog, a kako se ne radi o odluci iz članka 28. Ustavnog zakona to je u skladu s odredbom članka 26. Ustavnog zakona u svezi s člankom 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) zbog nepostojanja pretpostavki za odlučivanje o biti stvari riješiti kao u izreci.

Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona

Broj: U-III-397/1997
Zagreb, 7. srpnja 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. Velimir Belajec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.