Zakoni i propisi - Pravni savjeti 77 29.07.1997 Izmjena Odluke o broju područnih obrtničkih komora i njihovom teritorijalnom obuhvatu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Na temelju članka 91. Zakona o obrtu ("Narodne novine", broj 77/93 i 90/96) i članka 25. stavak 1. točka 1. i 5. Statuta Hrvatske obrtničke komore ("Narodne novine", broj 56/94 i 2/95), Skupština Hrvatske obrtničke komore na 6. sjednici održanoj 1. srpnja 1997. donosi

IZMJENU ODLUKE

O BROJU PODRUČNIH OBRTNIČKIH KOMORA I NJIHOVOM TERITORIJALNOM OBUHVATU

Članak 1.

U Odluci o broju područnih obrtničkih komora i njihovom teritorijalnom obuhvatu ("Narodne novine", broj 2/95) u članku 3. stavku 1. točke 17. i 18. mijenjaju se i glase:

"17. HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA - OBRTNIČKA KOMORA ZADARSKE ŽUPANIJE

sa teritorijalnim obuhvatom područja Županije Zadarske

Sjedište Komore je u Zadru.

18. HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA - OBRTNIČKA KOMORA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

sa teritorijalnim obuhvatom područja Županije Šibensko-kninske.

Sjedište Komore je u Šibeniku."

Članak 2.

Područne obrtničke komore dužne su u roku od 3 mjeseca od dana donošenja ove Odluke uskladiti svoj teritorijalni obuhvat sa Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 9/97) i ovom Odlukom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Narodnim novinama".

Broj: 130-1/11-1997.

Zagreb, 1. srpnja. 1997.

Predsjednik:
Josip Šajnović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.