Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 11.07.1997 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-339/1997 od 17. lipnja 1997.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od dopredsjednika Suda dr. Velimira Belajeca, kao predsjednika Vijeća, te sudaca mr. Hrvoja Momčinovića i Mladena Žuvele, kao članova Vijeća u postupku povodom ustavne tužbe Đ. B. iz Z., na sjednici održanoj dana 17. lipnja 1997. godine, jednoglasno je donio sljedeće

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Đ. B. iz Z., podnijela je ustavnu tužbu u povodu rješenja Gradskog ureda za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze od 5. ožujka 1997. godine. Tim rješenjem odbijen je prijedlog B. J. iz Z. za iseljenje podnositeljice iz stana u Z.

Podnositeljica smatra da je u sporu koji se vodi 10 godina, a glede pitanja nositelja stanarskog prava, a sada u svezi mogućnosti otkupa nacionalnog stana, došlo do povrede zakonitosti.

Ustavna tužba nije dopuštena.

Na temelju članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991 - u nastavku: Ustavni zakon) svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina - ustavno pravo.

Ustavna se tužba može podnijeti tek nakon što je iscrpljen dopušteni pravni put, a u stvarima u kojima je dopušten upravni spor, odnosno revizija u parničnom ili izvanparničnom postupku pravni put je iscrpljen nakon što je odlučeno i o tim pravnim sredstvima.

U konkretnom slučaju, protiv navedenog rješenja moguće je izjaviti žalbu Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja te je, stoga, ustavna tužba podnijeta prije nego što je iscrpljen dopušteni pravni put.

Stoga je na temelju članka 26. Ustavnog zakona, a u svezi s člankom 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) riješeno kao u izreci.

Odluka o objavi ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-339/1997
Zagreb, 17. lipnja 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. Velimir Belajec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.