Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 11.07.1997 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-167/1997 od 30. lipnja 1997.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od dopredsjednika Suda dr. Velimira Belajeca, kao predsjednika Vijeća i sudaca mr. Hrvoja Momčinovića i Mladena Žuvele, kao članova Vijeća u postupku povodom ustavne tužbe M. M. iz P., D. F. R., M. L. i G. V. iz P., na sjednici održanoj dana 30. lipnja 1997. godine, jednoglasno je donio sljedeće

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

M. M. iz P., D. F. R., M. L. i G. V., svi iz P., podnijeli su ustavnu tužbu povodom rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev-1638/1996 od 17. listopada 1996. godine, rješenja Županijskog suda u P., broj: Gž-62/96 od 6. svibnja 1997. godine i rješenja Općinskog suda u P., broj: P-2431/95 od 15. prosinca 1995. godine.

Osporenim prvostupanjskim rješenjem podnositeljima ustavne tužbe, tužiteljima u navedenom postupku, odbijen je prijedlog za donošenje presuda zbog izostanka. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba podnositelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja kojim se odbija prijedlog, te potvrđeno prvostupanjsko rješenje. Vrhovni sud Republike Hrvatske odbacio je u skladu s odredbom članka 400. stavka 1. Zakona o parničnom postupku reviziju podnositelja ustavne tužbe kao nedopuštenu.

Ustavna tužba nije dopuštena.

Odredbom članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91 - nastavno: Ustavni zakon) određeno je da se ustavna tužba može podnijeti nakon što je iscrpljen dopušteni pravni put. U stvarima u kojima je dopušten upravni spor odnosno revizija u parničnom ili izvanparničnom postupku, pravni put je iscrpljen tek nakon što je odlučeno o tim pravnim sredstvima.

Odredbom članka 400. stavka 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 i 91/92) propisano je da se revizija može izjaviti i protiv rješenja drugostupanjskog suda kojim je postupak pravomoćno završen.

U ovom slučaju, protiv drugostupanjskog rješenja kojim je odbijena žalba podnositelja ustavne tužbe i potvrđeno prvostupanjsko rješenje nije dopušteno izjaviti reviziju jer predmetnim rješenjem nije pravomoćno završen postupak u smislu odredbe članka 400. stavka 1. Zakona o parničnom postupku.

Osporavano rješenje Općinskog suda nije odluka kojim je pravomoćno završen postupak, već je riječ o odluci kojom se upravlja navedenim postupkom.

Budući da u konkretnoj pravnoj stvari podnositelja ustavne tužbe nije, u smislu članka 28. stavka 2. u svezi s stavkom 3. Ustavnog zakona, iscrpljen drugi pravni put, nisu ispunjene pretpostavke za odlučivanje o ustavnoj tužbi.

Stoga je na temelju odredbe članka 26. Ustavnog zakona u svezi sa člankom 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), ustavnu tužbu valjalo odbaciti i riješiti kao u izreci.

Odluka o objavi ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-167/1997
Zagreb, 30. lipnja 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. Velimir Belajec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.