Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 11.07.1997 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-12/1997 od 30. lipnja 1997.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od dopredsjednika Suda dr. Velimira Belajeca, kao predsjednika Vijeća i sudaca mr. Hrvoja Momčinovića i Mladena Žuvele, kao članova Vijeća u postupku povodom ustavne tužbe mr. D. V. iz D., na sjednici održanoj dana 30. lipnja 1997. godine, jednoglasno je donio sljedeće

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Mr. D. V. iz D., podnio je ustavnu tužbu povodom obavijesti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, broj: KTR-I-333/96 od 16. prosinca 1996. godine, a koja obavijest mu je dostavljena kao odgovor na njegove prigovore protiv rješenja Općinskog državnog odvjetništva D., broj: KTM-31/96 od 27. lipnja 1996. godine, kojim je odbačena krivična prijava protiv starijeg maloljetnika S. G., zbog krivičnog djela krađe iz članka 125. stavak 1. KZRH; i protiv dopisa Županijskog državnog odvjetništva D., broj: KTR-85/96 od 20. kolovoza 1996. godine, kojim je obaviješten da je Općinsko državno odvjetništvo odbacujući krivičnu prijavu postupilo u skladu sa zakonom.

Podnositelj ustavne tužbe smatra da su mu povrijeđena ustavna prava iz članka 34. stavak 1., članka 48. stavak 1. i članka 50. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske.

Ustavna tužba nije dopuštena.

Prema odredbi članka 28. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991 - nastavno: Ustavni zakon) svatko može podnijeti ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina.

Pretpostavka za odlučivanje o biti stvari je postojanje odluke u smislu citiranog propisa.

Dopis Državnog odvjetništva Republike Hrvatske nije odluka koja bi imala značenje pojedinačnog akta sudbene ili upravne vlasti, odnosno tijela koje ima javne ovlasti, jer se njome ne odlučuje o nekom pojedinačnom spornom pravnom odnosu, niti o pojedinačnom pravu ili obvezi građana, a kojom bi onda moglo biti povrijeđeno neko ustavno pravo.

Slijedom navedenog, ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari pa je na temelju članka 26. Ustavnog zakona u svezi sa člankom 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/1994), riješeno kao u izreci.

Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-12/1997
Zagreb, 30. lipnja 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. Velimir Belajec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.