Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 11.07.1997 Ispravak Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 59 od 10. lipnja 1997. godine, te se daje

ISPRAVAK

Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

U Listi lijekova koja je sastavni dio Odluke o utvrđivanju liste Lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje:

- na stranici 1961., u stupcu "Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary Name (INN)" u skupini "Lijekovi s antispasmolitičkim djelovanjem i antikolinergici" pod šifrom A03AB20 022, umjesto riječi: "trosp" treba stajati: "trospij"

- na stranici 1962., u stupcu "Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary Name (INN)", u skupini "Lijekovi za suzbijanje mučnine i nagona na povraćanje", pod šiframa A04AA01 163 i A04AA01 161, iza riječi: "ondansetron" umjesto brojke: "2" treba stajati brojka: "3"

- na stranici 1963. u stupcu "Šifra ATK code ATC" umjesto šifre: "A07BA01 112" treba stajati šifra: "A07BA01 312"

- na stranici 1967. u stupcu "Šifra ATK code ATC" umjesto šifre: "A11CC02 191" treba stajati šifra: "A11CC02 291"

- na stranici 1972. u stupcu "Šifra ATK code ATC" umjesto šifre: "B03AA01 101" treba stajati šifra: "B03AA01 201"

- na stranici 1975. u stupcu "Zaštićeno ime lijeka" pod šifrom B05BA10 005 iza oznake "LX" treba stajati broj: "6"

- na stranici 1977. u stupcu "Šifra ATK code ATC" umjesto šifre: "C01AA08 102" treba stajati šifra: "C01AA08 002"

- na stranici 1978. u stupcu "Šifra ATK code ATC" umjesto šifre: "C01CA01 051" treba stajati šifra: "C01CA01 151"

- na stranici 1983. u stupcu "Šifra ATK code ATC" umjesto šifre: "C10AC01 124" treba stajati šifra: "C10CA01 324", a umjesto šifre "C10AC02 261" treba upisati šifru "C10AC02 361"

- na stranici 1984. u stupcu "Cijena u kn za orig. pak." pod šifrom: "D01AC08 432" umjesto brojke: "39,75" treba stajati brojka: "72,23"

- na stranici 1986. u stupcu "Cijena u kn za kom. ili jed. mj." pod šifrom: "D07AC01 422" umjesto brojke: "18,88" treba stajati brojka: "18,00"

- na stranici 1987. u stupcu "Šifra ATK code ATC" umjesto šifre: "D08AC02 911" treba stajati šifra: "D08CA02 411", a umjesto šifre "D08AC02 912" treba upisati šifru "DS08AC02 412"

- na stranici 1988. u stupcu "Oblik lijeka", pod šifrom G01AA51 umjesto broja: "100.00" treba stajati broj: "100.000"

- na stranici 1991. u stupcu "Nezaštićeno ime (generično ime) International Nonproprietary Name (INN)" pod šifrom G03GA02 072 umjesto riječi tiskane nečitljivim slovima treba stajati riječ: "menotrofin"

- na stranici 1995. u stupcu "Oblik lijeka", pod šifrom H02AB07 172 umjesto broja: "20" treba upisati broj: "10", a u stupcu "Cijena u kn za kom. ili jed. mj." umjesto broja: "1,71" treba stajati broj: "3,43"

- na stranici 1998., u stupcu "Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary Name (INN)" pod šifrom J01CR02 102 iza riječi: "amoksicilin" treba dodati: "+ klavulanska kiselina", a u stupcu "R" pod šifrom J01DA01 111 umjesto "RY" treba stajati "RU"

- na stranici 2001. u stupcu "Zaštićeno ime lijeka", pod šifrom J01FA10 102 umjesto riječi: "tbl." treba stajati riječ: "caps."

- na stranici 2006. u stupcu "Oblik lijeka" pod šifrom J06BB01 076 umjesto broja: "1,5" treba upisati broj: "1"

- na stranici 2008., u posljednjem retku potrebno je brisati tekst u svim stupcima

- na stranici 2012. u stupcu "Dobavljač", pod šifrom L01BB04 091 ispred broja: "34" trebaju stajati brojevi: "8; 25;"

- na stranici 2014. u stupcima: "Cijena u kn za orig. pak." i "Cijena u kn. za kom. ili jed. mj." pod šifrom L01XA02 071 umjesto broja: "119,86" treba upisati broj: "135,28", a pod šifrom L01XA02 072 umjesto broja: "295,27" treba upisati broj: "333,27"

- na stranici 2020. u stupcu: "Šifra ATK code ATC" umjesto šifre: "M03CA01 051" treba stajati šifra: "M03CA01 151"

- na stranici 2024. u stupcu: "Šifra ATK code ATC" umjesto šifre: "N02CA01 121" treba stajati šifra: "N02CA01 221"

- na stranici 2028. u stupcu "Oblik lijeka" pod šifrom N05BA01 131 umjesto riječi: "drag." treba upisati riječ: "tbl."

- na stranici 2030. u stupcu: "Šifra ATK code ATC" umjesto riječi: "N06AX05 126" treba upisati šifru: "N06AX05 026"

- na stranici 2032., u devetom retku potrebno je brisati tekst u svim stupcima

- na stranici 2034. u stupcu: "Šifra ATK code ATC" umjesto šifre: "R03CB04 052" treba upisati šifru: "R03CB04 952"

- na stranici 2038., u stupcu "Nezaštićeno ime (generičko ime) International Nonproprietary Name (INN)" pod šiframa V01AA01 011, V01AA01 012 i V01AA01 013 brojku: "42" treba zamijeniti brojkom: "43", a pod šifrom V03AB brojku: "43" treba zamijeniti brojkom: "44"

- na stranicama 2038. i 2039. tekst u svim stupcima od šifre S01KA02 760 šifre V03AB15 055 treba biti tiskan na stranici 2040, iza šifre S01JA01 761

- na stranici 2046. u stupcu: "Šifra ATK code ATC" umjesto šifre: "V07AZ01 911" treba stajati šifra: "V07AZ01 411", a umjesto šifre: "V07OZ01 901" treba stajati šifra: "V07AZ01 401"

- na stranici 2049. u stupcu: "Šifra ATK code ATC" umjesto šifre: "V08BA01 086" treba upisati šifru: "V08BA01 286", umjesto šifre: "V08BA01 091" treba stajati šifra: "V08BA01 291", umjesto šifre: "V08BA01 092" treba stajati šifra: "V08BA01 392", a umjesto šifre: "V08BA01 093" treba upisati šifru: "V08BA01 393".

Urbroj: 50501-97-622
Zagreb, 10. srpnja 1997.

Glavni i odgovorni
urednik
Marijan Prus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.