Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 9.07.1997 Zakon o izmjeni Zakona o privatizaciji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIVATIZACIJI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o privatizaciji, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. lipnja 1997.

Broj: 081-97-1112/1
Zagreb, 1. srpnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PRIVATIZACIJI

Članak 1.

U Zakonu o privatizaciji ("Narodne novine", broj 21/96.) članak 11. mijenja se i glasi:

"(1) Sredstva ostvarena prodajom prema odredbama ove glave i sredstva ostvarena iz dobiti u pravnim osobama u kojima Fond ima dionice ili udjele uplaćuju se u državni proračun Republike Hrvatske.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka koriste se za:

a) obnovu hrvatskog Podunavlja,

b) obnovu ostalih oslobođenih područja,

c) restrukturiranje gospodarstva.

(3) Vlada Republike Hrvatske donosit će odluke o rasporedu te uvjetima i načinu korištenja sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske ostvarenih prema odredbi stavka 1. ovoga članka."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/94-01/02
Zagreb, 27. lipnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.