Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 09.07.1997 Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u prvih pet mjeseci 1997. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 70. stavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 14/78., 31/80. i 53/84.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. lipnja 1997., donio je

ODLUKU

O DAVANJU POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA ZA DJELOMIČNO UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U PRVIH PET MJESECI 1997. GODINE

I.

Radi djelomičnog ublažavanja štete od elementarnih nepogoda u prvih pet mjeseci u 1997. godini, daje se bespovratna pomoć fizičkim i pravnim osobama u gradovima i općinama u ukupnom iznosu od 11.406.785,00 kuna, prema Tablici raspodjele sredstava za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda u prvih pet mjeseci 1997. godine koja je prilog ove Odluke i njezin sastavni dio.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke sredstva će se doznačiti pojedinim gradovima i općinama, i to cijeli iznos odjednom.

III.

Gradovi i općine, dužne su, doznačena sredstva odmah isplaćivati fizičkim i pravnim osobama koje su pretrpile štetu.

Namjena ovih sredstava je izravno otklanjanje i ublažavanje posljedica određene elementarne nepogode i ne mogu se koristiti za druge namjene ili štete.

Ovlašćuje se Državna komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za davanje uputa radi raspoređivanja sredstava, namjeni sredstava, te visini i obliku štete.

IV.

Župan, gradonačelnik odnosno načelnik općine dužan je brinuti o korištenju sredstava sukladno namjeni i načinu korištenja, te pravovremenoj izradi izvješća o utrošku sredstava.

Županijska komisija za procjenu i utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda po uputi Državne komisije dužna je, najkasnije, do 30. rujna 1997. godine izraditi cjelovito izvješće o utrošku sredstava bespovratne pomoći po korisnicima i po gradovima, odnosno općinama, s vidljivom naznakom nositelja, namjene i vremena utroška.

Županijska komisija će zbrojno izvješće, za županiju u cjelini odmah po utvrđenom roku, dostaviti Državnoj komisiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

V.

Ovlašćuje se ministar financija za provedbu ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 021-03/97-01/02
Zagreb, 27. lipnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.