Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 09.07.1997 Zaključci
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. srpnja 1997. godine donijela

ZAKLJUČKE

I.

Nalaže se načelnicima, gradonačelnicima i županima na priobalnom području, kao i nadležnim tijelima državne uprave, te pravnim osobama, da u okviru svojih prava i obveza utvrđenih zakonom, organiziraju i poduzimaju odgovarajuće mjere zaštite od požara utvrđene Zakonom o zaštiti od požara radi otklanjanja uzroka, sprječavanja nastanka i širenja požara i u tu svrhu osiguravaju motrenje, čuvanje i fizičko osiguranje potencijalnih žarišta, te provode najstrožu kontrolu.

II.

Nalaže se nadležnim tijelima državne uprave i drugim ovlaštenim tijelima, te pravnim osobama da poduzimaju mjere za dosljedno provođenje odredaba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o šumama, kao i Odluke Vlade Republike Hrvatske iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 1997. godinu, kojim se zabranjuje u mediteranskom i submediteranskom području paljenje suhe trave, spaljivanje korova i biljnog otpada u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 1997. godine.

III.

Zadužuju se tijela državne uprave ovlaštena za provođenje zaštite od požara da bez odlaganja pristupe provođenju nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara, te zbog povrede odredaba Zakona o zaštiti od požara, podnose prekršajne i druge prijave za koje su zakonom ovlaštena, kako bi se omogućilo promptno i rigorozno kažnjavanje svih onih koji bi se ponašali suprotno odredbama navedenih zakona.

IV.

Ovi Zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa: 214-02/97-01/03
Urbroj: 5030109-97-2
Zagreb, 3. srpnja 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.