Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 09.07.1997 Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine" - pročišćeni tekst broj 35/95. i 52/95.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU PRIJAVE I ODJAVE TURISTA I NAČINU VOĐENJA POPISA TURISTA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista ("Narodne novine", broj 45/94. i 32/96.) u članku 3. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu stalnog veza u luci nautičkog turizma nisu dužne obavljati prijavu i odjavu boravka osoba koje borave na plovilu dok se ono nalazi na stalnom vezu u luci nautičkog turizma".

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-01/51
Urbroj: 529-02/97-1
Zagreb, 7. srpnja 1997.

Ministar turizma
mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.