Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 04.07.1997 Odluka o imenovanju nacionalnog povjerenika Republike Hrvatske i članova Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPO 2000 u Hanoveru
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. srpnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O IMENOVANJU NACIONALNOG POVJERENIKA REPUBLIKE HRVATSKE I ČLANOVA HRVATSKOG NACIONALNOG ODBORA SVJETSKE IZLOŽBE EXPO 2000 U HANNOVERU

I.

Za nacionalnog povjerenika Republike Hrvatske i člana Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPO 2000 u Hannoveru, imenuje se mr. Spomenka Cek, pomoćnica ministra vanjskih poslova.

II.

Za članove Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPO 2000 u Hannoveru (u daljnjem tekstu: Odbor), imenuju se:

- dr. Milan Čuvalo,
  pomoćnik ministra Ministarstvo gospodarstva

  Gordana Telenta, zamjenica

- mr. Vlado Bićanić,
  pomoćnik ministra Ministarstvo poljoprivrede

  Marina Deur, zamjenica i šumarstva

- mr. Branka Šulc,
  pomoćnica ministra Ministarstvo kulture

  mr. Patricija Veramente-

  Paviša, zamjenica

- Maja Lukeš-Petrović, Ministarstvo financija

  Vesna Brkić, zamjenica

- Ratimir Zimmermann, Ministarstvo prostornog

uređenja, graditeljstva

  Lino Fučić, zamjenik i stanovanja

- Luka Znaor, Ministarstvo turizma

  Lucijana Bilandžić, zamjenica

- mr. Jadranka Švarc, Ministarstvo znanosti

  Vlado Čamić, zamjenik i tehnologije

- mr. Dijana Garašić, Ministarstvo prosvjete

  Željko Jakopović, zamjenik i športa

- dr. Mira Lenardić, Ministarstvo razvitka

  Katica Mišković, zamjenica i obnove

- dr. Matija Franković, Državna uprava za zaštitu

  Tijana Novaković, zamjenica okoliša

- Sonja Lovrečić, Ured za prognanike i izbjeglice

III.

Odbor ima sljedeće zadatke i ovlasti:

- utvrditi strategiju nastupa Republike Hrvatske na Izložbi;

- izvršiti odabir podtema za predstavljanje Republike Hrvatske;

- predložiti Vladi Republike Hrvatske financijski plan sudjelovanja na Izložbi;

- iznaći dodatne izvore financiranja;

- osnovati radnu grupu za postavljanje Izložbe;

- savjetovati i pratiti rad radne grupe za postavljanje Izložbe;

- pratiti izvršavanje ugovora o sudjelovanju Republike Hrvatske na Izložbi;

- utvrditi projektne zadatke za pojedine segmente Izložbe;

- odlučivati o izboru neposrednih nositelja pojedinih projekata;

- koordinirati aktivnosti s organizatorom Izložbe;

- podnositi Vladi Republike Hrvatske izvješće o svom radu.

Odbor bira predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora dvotrećinskom većinom glasova svojih članova.

Odbor donosi i druge odluke dvotrećinskom većinom glasova svojih članova.

Odbor će, između svojih članova, odabrati dva promatrača i njihove zamjenike za izložbu EXPO ž98 u Lisabonu, kako bi se stečena iskustva mogla prenijeti na organizaciju izložbe EXPO 2000 u Hannoveru.

IV.

Troškovi predviđenih aktivnosti za rad Odbora u 1997. godini osigurat će se iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu, u razdjelu 045 Ministarstvo vanjskih poslova, glava 05 Ministarstvo vanjskih poslova.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-05/96-01/05
Urbroj: 5030114-97-1
Zagreb, 3. srpnja 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.