Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 04.07.1997 Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka od goveda podrijetlom iz Ujedinjenog Kraljevstva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 111. stavka 1. točka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 52/91, 64/93 i 29/94) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU GOVEDA, PROIZVODA, SIROVINA I OTPADAKA OD GOVEDA PODRIJETLOM IZ UJEDINJENOG KRALJEVSTVA

I.

Radi sprečavanja pojave bolesti goveđe spongiformne encefalopatije u Republici Hrvatskoj, zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi bolest goveđa spongiformna encefalopatija iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Zabrana iz točke I. ove naredbe ne odnosi se na mlijeko i mliječne proizvode, želatinu i sjeme goveda.

II.

Danom stupanja na snagu ove naredbe, prestaje važiti Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske goveda i ovaca te životinjskih proizvoda podrijetlom od navedenih vrsta iz Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Irske ("Narodne novine" br. 48/96).

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 322-01/97-01/83
Urbroj: 525-01-97-1
Zagreb, 27. lipnja 1997.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.