Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 04.07.1997 Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvo i izdavanja potvrda o sukladnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 13. stavak 2., a u svezi članka 33. stavak 1. točka 3. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU PRIZNAVANJA IZVJEŠTAJA O ISPITIVANJU IZDANIH U INOZEMSTVU I IZDAVANJA POTVRDA O SUKLADNOSTI

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvu te o načinu provođenja postupka potvrđivanja (certifikacije) proizvoda na temelju tih izvještaja o ispitivanju.

Članak 2.

Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) priznat će izvještaj o ispitivanju izdan u inozemstvu te provesti postupak potvrđivanja proizvoda na temelju tog izvještaja o ispitivanju i izdati potvrdu o sukladnosti (certifikat) ako je ispunjen barem jedan od ovih uvjeta:

1. da je laboratorij u inozemstvu, koji je izdao izvještaj o ispitivanju, u sastavu ili pod nadzorom odgovarajuće ustanove koja je član međunarodnog sustava (sheme) ispitivanja i potvrđivanja i koja provodi potvrđivanje na temelju izvještaja o ispitivanju toga laboratorija,

2. da je laboratorij u inozemstvu, koji je izdao izvještaj o ispitivanju ovlašten od odgovarajuće ustanove za ovlašćivanje (akreditaciju) koja je član Europske organizacije za ovlašćivanje laboratorija (European Cooperation for Accreditation of Laboratories, EAL),

3. da ovlašteni laboratorij u inozemstvu koji je izdao izvještaj o ispitivanju, ima ugovor sa Zavodom o međusobnom priznavanju izvještaja o ispitivanju,

4. da je laboratorij u inozemstvu, koji je izdao izvještaj o ispitivanju, prijavljen za ispitivanje i potvrđivanje proizvoda prema zahtjevima i smjernicama Europske unije, Komisiji Europske unije u Briselu,

5. da je laboratorij u inozemstvu, koji je izdao izvještaj o ispitivanju, ovlašten od Zavoda.

Članak 3.

Postupak potvrđivanja iz članka 2. ovog pravilnika ne isključuje provjeru sukladnosti i ispitivanje u slučajevima kada Zavod to ocijeni nužnim.

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a počinje se primjenjivati 1. rujna 1997. godine.

Klasa: 011-02/97-02/5
Urbroj: 558-06/1-97-1
Zagreb, 1. srpnja 1997.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.