Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 30.6.1997 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj dobi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FONDOVI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA, SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA I INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskogosiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 6. svibnja 1997. donosi

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU MIROVINA OD 1. SIJEČNJA 1996. I O NAJVIŠOJ STAROSNOJ I INVALIDSKOJ MIROVINI

1. Mirovine korisnika mirovina, koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. siječnja 1996, ili poslije toga dana, povečavaju se od 1. siječnja 1996. odnosno od dana ostvarivanja prava za 14,42%.

2. Mirovine korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca 1995. povečavaju se od 1. siječnja 1996. za 2.2%.

3. Kao osnovica za povečanje mirovina prema točki 1. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. siječnja 1996., ili na dan ostvarivanja prava ako je pravo ostvarieno nakon toga dana, a kao osnovica za povečanje mirovina prema točki 2. ove Odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 31. prosinca 1995.

4. Najviša starosna i invalidska mirovina od 1. siječnja 1996, iznosi 3.370,89 kuna.

5. Usklađivanje mirovina po ovoj odluci obaviti će se po službenoj dužnosti vez donošenja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodne novine", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996.

Klasa: 140-13/97-01/1903

Urbroj: 341-99-01/97-21

Zagreb, 6. svibnja 1997.

Predsjednik

Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja

radnika Hrvatske

dr.sc. Đuro Njavro, v.r.